04.jpg06.jpg07.jpg


O PROJEKCIE

O PROJEKCIE.

 

Szanowni Państwo

Na początku sierpnia br. Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”. W odpowiedzi na konkurs Zespół Projektowy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji przygotował ofertę realizacji zadania pod nazwą „Akademia Cyfrowa”. Jest nam miło poinformować, że dzięki zaangażowaniu i wkładowi całego Zespołu w przygotowanie naszej oferty uzyskała ona pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej MAC.

Realizując zadanie publiczne chcemy zwiększyć umiejętności osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym– między innymi osób po czterdziestym piątym roku życia, osób niepełnosprawnych oraz słabo wykształconych (co najwyżej z wykształceniem gimnazjalnym) w tym także osób bezrobotnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania ITC przez osoby wykluczone cyfrowo oraz podniesienie świadomości w zakresie korzyści z wejścia w cyfrowy świat.

W ramach projektu „Akademia Cyfrowa” zaplanowaliśmy działania szkoleniowe na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj. podlaskiego. Projekt nasz zakłada przeprowadzenie cyklu 8 szkoleń w formie warsztatowej dla 80 grup beneficjentów z wybranych powiatów woj. podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. W sumie planujemy zrealizować 640 godzin szkoleniowych. Zakładamy, że wsparciem szkoleniowym zostanie objętych łącznie 800 uczestników szkoleń (średnio 10 uczestników w każdej grupie szkoleniowej). Zajęcia odbywać się będą w formie warsztatowej, co pozwoli uczestnikom na praktyczne wykorzystanie nabywanej wiedzy. Beneficjenci nauczą się i poszerzą umiejętności obsługi komputera oraz innych urządzeń cyfrowych takich jak tablet czy smartfon, zdobędą również praktyczną wiedzę jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z Internetu. Zajęcia  realizowane będą na terenie następujących powiatów: Sejny, Augustów, Suwałki, Grajewo, Ełk, Suwałki powiat ziemski. Wybrany do realizacji szkoleń obszar charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezrobocia, a jedną z przyczyn takiego stanu oraz barierą stawianą przez rynek pracy są niskie kwalifikacje zawodowe oraz brak umiejętności i kluczowych kompetencji, w szczególności w obszarze ICT. Ponadregionalny charakter zadania pozwoli na intensyfikację działań niwelujących różnice pomiędzy regionami.

Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu „Akademia Cyfrowa” będzie konferencja „Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?”. Konferencja skierowana będzie do przedstawicieli administracji samorządowej, rządowej, pracodawców, przedsiębiorców, instytucji pozarządowych oraz uczniów i studentów zainteresowanych problematyką cyfryzacji i przedsiębiorczości. 

W ramach naszych działań chcemy przygotować również dwa wydawnictwa w formie elektronicznej. Pierwsza publikacja skierowana będzie do osób wkraczających w świat cyfrowej rzeczywistości, w celu zwiększenia wykorzystania ITC przez osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz podniesienie świadomości  w zakresie korzyści z wejścia w cyfrowy świat. Natomiast druga publikacja ma być skierowana do szerokiego grona pracodawców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji rynku pracy. E-booki zamieszczone zostaną na stronie internetowej, a zaproponowana formuła dostarczenia wiedzy z tego zakresu zapewni naszym działaniom charakter ponadregionalny.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym Projekcie!

Joomla templates by a4joomla